Eerste schoolweken

kronkel

De eerste schooldag is altijd even spannend, maar wat was het fijn om iedereen weer terug te zien. We waren nog maar net gestart in de groep en daar was regeltante Noor. Zij was dit keer alleen, want regeltante Floor was te laat. Gelukkig bracht Noor een kist met allerlei spelletjes mee. Hiermee kunnen alle groepen spelenderwijs elkaar leren kennen en vertrouwen. De eerste schoolweken staan in het teken van de Gouden Weken waarbij de groepsvorming centraal staat.

Groep 1-2 is al gestart met het raadsel. Thuis werd actief gezocht naar het antwoord en de juf was erg trots op haar leerlingen. Volgende week start de gouden doos. Deze doos gaat met een kind mee naar huis en wordt gevuld met spullen die bij het kind passen. De volgende dag vertelt de leerling over de inhoud en zichzelf, een soort mini-presentatie.

Groep 3 en 4 heeft vooral veel aandacht besteed aan de groepsdynamiek, regels, afspraken en routines. Daarnaast is groep 3 gestart met leren lezen en heeft groep 4 een Chromebook gekregen om op te werken. Ook zijn ze naar de ‘grote’ gymzaal in Beesd geweest om te gymmen.

Groep 5-6 is gestart met de oefenstof en heeft ook veel leerdoelen van vorig schooljaar herhaald. Zij zijn gestart met een werkplan en leren om hun werk overzichtelijk te houden, te organiseren en plannen. Zo waren naast al het vertrouwde, veel nieuwe dingen voorbij gekomen.

Groep 7-8 heeft naast het werkplan ook al gewerkt met de doelenboekjes. Vanaf groep 4 werken we met de leerlijnen van Snappet. Om de leerlingen meer mede-eigenaarschap te geven, hebben zij leerdoelenboekjes om hun behaalde leerdoelen af te tekenen. De bovenbouw is daar deze week al mee gestart. Ook hebben zij op vrijdag huiswerk meegekregen. Het leren noteren van het huiswerk, plannen en maken is iets waar we volop aandacht aan besteden.