OBS De Springplank - Rumpt

kronkel

Leerlingen op De Springplank krijgen onderwijs volgens de principes van Human Dynamics. Onze school in Rumpt is een echte streekschool, vanwege het 3D-onderwijsconcept. Wij staan voor inclusief onderwijs.

 

We sluiten aan bij de dynamiek van leren en ontwikkelen van het individuele kind. De planning en de methoden die we gebruiken zijn hieraan ondergeschikt. Van harte welkom om kennis te komen maken met onze school.

OBS De Springplank is onderdeel van Fluvium openbaar onderwijs.

A_Home De-Springplank-Rumpt-Hedy-Vermeer-2019-202-_BEW

“Wat heeft het kind nodig, vormt de basis in ons onderwijs. Hierdoor zijn alle kinderen welkom bij ons op school”

Onze 110 leerlingen komen uit de wijde omgeving. We bieden ons onderwijs in en om twee schoolgebouwen, met veel ruimte en groen. Onze leerlingen kunnen hier volop rennen, moestuinieren en in de hoge bomen klimmen. Bewegen is belangrijk in ons onderwijs. Ook in de klassen zie je dat aan de inzet van skippyballen en bureaufietsen.

3D Onderwijs

kronkel

Alle kinderen spelen, werken en leren verschillend. Om aan te sluiten bij de behoeften van het individuele kind passen wij ons onderwijs aan, zodat er meer uit het kind gehaald kan worden. Dit doen we aan de hand van observaties en kind- en oudergesprekken.

 

Human dynamics zorgt voor:

  • Betere zelfkennis
  • Kennis over de verschillen, uitgaan van verschillen
  • Begrip voor de ander

 

In onze school kom je deze drie werkvormen tegen:
Geel/mentaal leren: = in stilte en alleen.
Rood/fysiek leren: = je mag als het nodig is samenwerken en dus elkaar zachtjes wat vragen.
Blauw/relationeel leren: = je mag hardop denkend samenwerken.

 

Nieuwsgierig geworden? Kijk verder op de site of neem contact op met de school.

Filmpje van de school


Kindvriendelijke brede kwaliteitsschool, van ukkepuk tot wereldburger.

Koningsspelen 2023


Openingsdans Koningsspelen 2023. Deze dag worden diverse sportieve activiteiten en spelletjes georganiseerd om het belang van een gezonde leefstijl te benadrukken.

Het leeslied


Op de Springplank vinden we lezen en leespromotie belangrijk, maar vooral heel leuk. Dat laten de leerlingen van groep 3-4 zien en horen.

Kom erbij


Op onze school is iedereen van harte welkom!

Nieuws

Eerste schoolweken

De eerste schooldag is altijd even spannend, maar wat was het fijn om iedereen weer terug te zien. We waren…

Boekenpakket voor de Springplank

Vrijdag 9 juni werden de kinderen op de Springplank in Rumpt verrast door een gulle gift van schrijfster Jeannette Vos….

Schoolvoetbal deel 2 en 3

Woensdag 5 en 19 april mochten de andere leerlingen van de midden- en bovenbouw meedoen aan het schoolvoetbaltoernooi. Ook hier…