Ouderparticipatie

De opvoeding van de kinderen wordt door de ouders voor een gedeelte gedelegeerd naar de school. Zodoende wordt ook een stuk verantwoordelijkheid overgedragen. Het is daarom zeer belangrijk dat school en ouders elkaar zo goed mogelijk van de ontwikkelingen rond het kind op de hoogte houden en dat er van wederzijdse betrokkenheid sprake is. We staan daarom als school open voor ouders.

Op onze school kan over veel zaken door ouders meegepraat en meegedacht worden.
Zowel het assisteren bij onderwijsactiviteiten door ouders als het meedenken over beleid van de school ervaren we als zinvol. Het is voor uw kind van groot belang dat u zich als ouder betrokken voelt bij het onderwijs. Dat is niet zo moeilijk.

Als de kinderen ’s morgens alvast naar hun klas gaan, is het voor veel ouders van kinderen in de kleutergroep gebruikelijk dat zij even meelopen en zodoende tussen 8.15 - 8.30 uur kunnen zien waarmee het kind bezig is.

Voor de ouders van oudere kinderen is er altijd de mogelijkheid om na 14.30 uur binnen te lopen.

Springplank Rumptkleutersbinnen - Hedy Vermeer 2019 (137)