Schoolgids

Elk jaar geeft het Ministerie van Onderwijs voor nieuwe leerlingen een schoolgids uit met daarin algemene informatie over rechten, plichten en mogelijkheden binnen het Nederlands onderwijs. Maar natuurlijk is zo’n landelijke gids niet toegespitst op de situatie op onze school. Omdat De Springplank een duidelijk eigen gezicht en uitstraling heeft, willen wij graag in een eigen schoolgids dit portret van De Springplank neerzetten. Niet alleen door vermelding van praktische zaken, maar vooral door aan te geven waar wij voor staan, wat onze visie op onderwijs is en hoe we dat in de praktijk vertalen naar de kinderen toe.

Het gaat tenslotte om de kinderen. De schoolgids is bedoeld om iedereen te informeren over onze basisschool. Dat geldt zowel voor de mensen die ons al kennen als voor mensen die zich oriënteren op de keuze van een goede basisschool. De basisschool is een belangrijk stuk uit het kinderleven. Vandaar dat het zaak is om de school voor je kind met zorg te kiezen.
Naast de schoolgids vindt u praktische informatie in ons ouderportaal. Deze bevat alle informatie voor het lopende schooljaar.

U kunt de gehele schoolgids van vorig jaar hier bekijken: Schoolgids_springplank_2020-21def

Voor verdere informatie en vergelijking met meerdere basisscholen verwijzen we u naar de website van scholen op de kaart.