Externe vertrouwenspersonen

Het kan iedereen overkomen: er gebeurt op school iets waar je je onzeker of onprettig bij voelt. Je maakt je zorgen over de sfeer op school of over het pedagogisch klimaat. Of je hebt het gevoel dat het gedrag van iemand die bij de school betrokken is niet door de beugel kan. Je vraagt je af wat je ermee moet, hebt behoefte aan een klankbord of uitlaatklep. Het kan ook zijn dat je een concrete klacht hebt over de school.

Binnen de scholen zijn daarvoor natuurlijk de leerkrachten en de directie de eerste aanspreekpunten. Bovendien heeft elke school een interne contactpersoon. In de meeste gevallen kom je met hen tot een goede oplossing. Maar soms wil je dat niet of kan dat niet. In die gevallen kun je een beroep doen op een externe
vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is beschikbaar als klankbord en ondersteuner. Zij/hij luistert naar je en neemt je verhaal serieus. De vertrouwenspersoon denkt met je mee over wat je kunt doen en kan je helpen om de zaken voor jezelf in het juiste perspectief te plaatsen. Verder kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het bepalen van eventuele vervolgstappen en je desgewenst hierin begeleiden.

Fluvium heeft gekozen voor externe vertrouwenspersonen, die werkzaam zijn voor het bureau De Vertrouwenspersoon. Dit zijn Herman Tuning en Alie Leutscher. Beide vertrouwenspersonen zijn gecertificeerd en ervaren. Wanneer je contact opneemt met Bureau De Vertrouwenspersoon, zul je vaak dezelfde dag nog (uiterlijk binnen twee werkdagen) in contact gebracht worden met één van de externe vertrouwenspersonen. Wanneer je een voorkeur hebt voor een vrouwelijke of mannelijke vertrouwenspersoon, geef dat gerust aan. Uiteraard is het contact met de vertrouwenspersoon vertrouwelijk, je identiteit zal niet zonder jouw toestemming worden gedeeld met de organisatie. Wanneer het contact is gelegd met de externe vertrouwenspersoon, zal er eerst in alle rust naar jeverhaal worden geluisterd. Daarna zoekt de externe vertrouwenspersoon samen met jou naar een oplossing voor het probleem. Vaak verloopt het contact telefonisch, maar het kan natuurlijk ook op locatie.

Je kunt de externe vertrouwenspersonen bereiken via:
E: servicedesk@devertrouwenspersoon.nl of via T: 088-1119910

 

Herman Tuning (1961) is als freelancer en gecertificeerd vertrouwenspersoon verbonden aan bureau 'De Vertrouwenspersoon'. Herman heeft een bestuurlijke achtergrond en heeft tot 2018 als wethouder gewerkt, acht jaar in de gemeente Haarlemmermeer en vier jaar in de gemeente Weesp. Daarvoor heeft hij gewerkt als Arbeidskundig adviseur bij diverse organisaties, vooral op het gebied van re-integratie van arbeidsongeschikten. Hier gaf hij onder andere trainingen aan arbeidsdeskundigen. Geconfronteerd en geboeid door de verschillende belangen van mensen en het wezenlijke belang van een goede en heldere communicatie om tot een bevredigend resultaat te komen, heeft Herman in 2018 besloten zich verder te ontwikkelen op het gebied van communicatie en zich te bekwamen tot MfN register mediator, om vervolgens als ondernemer te gaan starten.

In 2019 is Herman ook gestart als vertrouwenspersoon, zowel op het gebied van ongewenste omgangsvormen als integriteit. Hiertoe heeft hij de basisopleiding en diverse specialisatie-trainingen gevolgd, zowel op het gebied van ongewenste omgangsvormen als integriteit. Daarnaast neemt hij op regelmatige basis deel aan intervisiebijeenkomsten met andere vakgenoten, dit met het oog op kunnen reflecteren op eigen handelen en delen/leren van elkaars kennis en deskundigheid. De passie van Herman is om de directe leefwereld van mensen zichtbaar beter te maken, in al zijn facetten. Hij werkt vanuit een respectvolle houding naar mensen en weet als geen ander complexe vraagstukken te ontrafelen en partijen bij elkaar te brengen. Hij doorbreekt graag vastzittende, moeilijke situaties. Vriendelijk, rustig maar doortastend zijn voor zijn persoonlijkheid passende woorden, bij hem staat de mens altijd voorop.

 

Alie Leutscher (1983) is op freelancebasis werkzaam als vertrouwenspersoon bij het bureau 'De Vertrouwenspersoon'. Zij heeft de afgelopen twintig jaar diverse functies uitgeoefend binnen het domein van de gezondheidszorg en zich de laatste jaren ontwikkeld als counselor en vertrouwenspersoon binnen diverse sectoren. Oorspronkelijk verpleegkundige, heeft Alie vanuit een interesse voor samenwerkingsvraagstukken gewerkt als adviseur, coach en manager binnen de gezondheidszorg. Vanuit een passie voor gezond en veilig werken, waarbij voor goede communicatie van wezenlijk belang is, is zij zich gaan ontwikkelen tot counselor, trainer en vertrouwenspersoon. Hiertoe heeft zij verschillende trainingen en opleidingen gevolgd, waaronder de erkende, gecertificeerde basisopleiding tot vertrouwenspersoon. Tevens werkt zij momenteel toe naar het behalen van het examen tot MFN-register mediator (Merlijngroep). Alie is actief als externe vertrouwenspersoon, zowel op het gebied van ongewenste omgangsvormen als integriteit. Zij volgt zij met regelmaat casuïstiekbesprekingen en intervisies. Alie is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Alie is toegankelijk en benaderbaar voor alle functielagen binnen een organisatie. Zij kenmerkt zich door haar integere werkwijze en doortastendheid. Er wordt een veilige omgeving gecreëerd waarin iemand zich gehoord voelt.

Alie werkt als externe vertrouwenspersoon voor organisaties in de kinderopvang, onderzoeksinstellingen, financiële instellingen, overheid en de cultuursector. Tevens is Alie verbonden aan een Arbodienst van een financiële instelling waarin zij als counselor werkzaamheden verricht. Gesprekken richten zich op omgaan met werkdruk, persoonsgebonden situaties of (trauma)begeleiding na een incident. Daarnaast geeft zij trainingen in het omgaan met ongewenste
omgangsvormen en geeft zij agressie-trainingen aan medewerkers van bankkantoren.