Ouderraad

Op iedere school zijn ouders actief. Ze helpen in de les, praten mee over het beleid van de school of organiseren allerlei activiteiten.

Een deel van deze ouders is georganiseerd in de medezeggenschapsraad en de ouderraad. De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.

De ouderraad (OR) helpt mee met het organiseren van vieringen en activiteiten voor de leerlingen en hun ouders, zoals de Juffendag, Sinterklaas, het kerstdiner, het paasontbijt, het cultuurproject, het afscheid van groep 8 en het eindfeest.

Om deze activiteiten, maar ook bijvoorbeeld de aanschaf van leesboeken financieel te ondersteunen wordt door de OR een vrijwillige bijdrage gevraagd van de ouders. De hoogte van deze bijdrage wordt op basis van de begroting ieder jaar bepaald tijdens de jaarlijkse zakelijke ouderavond. De OR brengt dan een jaarverslag uit en ouders krijgen de gelegenheid om mee te denken over alle activiteiten.

Als u vragen heeft kunt u altijd terecht bij één van de leden van de ouderraad van De Springplank.

Leden OR:

  • Gaby van der Meer
  • Mariëlle Dorgelo
  • Martine Klijnsmit
  • Diana Cozijnsen
  • Nienke van Casteren
  • Emily Story
  • Henriëtte Vink
  • Lotte Oomen
  • Ilse de Waal (Leerkracht)
  • Marjon van Mook (Leerkracht)